Er du ny?

Alle kan kontakte os. Vores hjælp er altid gratis og det kræver ikke en henvisning fra kommunen at få hjælp af Fundamentet. Vi tror på, at hvis du søger hjælp, så har du også brug for hjælp. Vi vil lytte og undersøge din livssituation sammen med dig og finde ud af, hvad der kan gøres.

Du kan kontakte os på to måder, som begge er beskrevet længere nede på denne side.

Har vi en målgruppe?

Hos Fundamentet har vi ikke en målgruppe i klassisk forstand. Derfor er vores fokus ikke på en specifik alder, diagnose eller andre parametre. Vores målgruppe er sårbare og udsatte mennesker uanset årsagen til deres udfordringer.

Mange af vores borgere oplever, at de er faldet ud af eget livsspor og ned i en gråzone. Her har de svært ved at finde hjælp – og de har svært ved at finde tilbage på sporet uden den hjælp.

Har du brug for akut hjælp?

Vi hjælper dagligt rigtig mange mennesker, der er i vedvarende forløb hos os, og det er der, vi lægger mange af vores kræfter. Det betyder, at vi har svært ved at reagere på akutte problemstillinger, hvis du ikke allerede er i et forløb hos os. Derfor har vi samlet en oversigt over, hvor du kan søge akut hjælp.

Kontakt

Hvis du gerne vil i forløb eller i behandling

Hvis du gerne vil have hjælp, men er usikker på, hvordan vi kan hjælpe dig, så inviterer vi dig ind til en indledende samtale. Det gør vi også, hvis du gerne vil i forløb i Vi Tror På Dig, Forandringsrummet eller have behandling i Behandlingsrummene. Til samtalen lærer du lidt mere om os, og vi finder ud af, hvordan vi kan hjælpe.

Tag kontakt her

info@fundamentet.org
42 31 09 82

Hvis du har brug for borgerhjælp

Hvis du har brug for hjælp til lovgivning, rettigheder, sagsbehandling og generel rådgivning, har vi socialrådgivere i huset, der står klar til at hjælpe. Hvis det er denne form for hjælp, du søger, er du velkommen til at ringe eller skrive til vores Borgerhjælp.

Borgerhjælpen

katrine@fundamentet.org
42 39 33 96

Vi kan have ventetid

Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe så mange som muligt med så meget som muligt. Vi kan desværre bare ikke altid hjælpe alle. Derfor kan du opleve, at vi ikke er i stand til at tilbyde dig rådgivning, behandling eller andre af vores tilbud.

Vi har valgt, at vores fokus først og fremmest er at hjælpe dem, vi allerede har lovet, vi vil hjælpe, og det kræver, at vi sørger for, at vi har overskud og overblik til dette.

Vores forventninger til dig

Vi lover, du bliver mødt med omsorg, handlekraft, forståelse og velvilje. Til gengæld forventer vi, at du øver dig på at komme til aftalt tid og fortæller os åbent og ærligt om det, der er svært for dig.

Det er svært at gøre fra første dag. Det ved vi godt. Men sammen kan vi øve os på det. Vi tror på dig, og vi håber, du vil vise os tillid ved at melde afbud, når du ikke kan komme og ellers møde op til de aftaler, vi har sammen. Det betyder meget for os.

Vi ved også godt, at man falder nogen gange. Her er det vigtigste bare, at vi rejser os igen og arbejder videre med det positive i vores liv.

Vi glæder os til at møde dig.

Anden hjælp i Aarhus

Her finder du et overblik over, hvor og hvordan du ellers kan få hjælp i Aarhus. Det er ikke komplet, men det er en god start.

Gruppeterapeutiske forløb

Anonyme borgere med smerter

Målgruppe: Personer med smerter.

Tilbud: Ugentlige gruppemøder

abmsdanmark@gmail.com

Hjemmeside

TUBA

Målgruppe: Unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Tilbud: Gruppeterapi.

Hjemmeside

Studenterpræsterne

Målgruppe: Studerende (uanset religiøs eller kulturel baggrund).

Tilbud: Gruppesamtaler.

studenterpraest@au.dk

Hjemmeside

Bedre Psykiatri

Målgruppe: Pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Tilbud: Mindfulness, forløb for forældre til voksne, forløb for forældre til børn og unge, forløb for unge voksne mellem ca. 20-35 år, forløb for seniorer 60+ og mandecafe.

30 25 02 58

roesen@terapiogcoaching.dk

Hjemmeside

Kvisten

Målgruppe: Personer der har været udsat for seksuelle overgreb som barn og/eller voksen og deres pårørende.

Tilbud: Parterapi og gruppeterapi. Vær opmærksom på, at medlemskab til 600 kr. om året er en forudsætning for at modtage terapi.

88 44 81 42

midtjylland@kvistene.dk

Hjemmeside

De små skuldre

Målgruppe: Børn og unge fra 8 til 24 år fra familier med alkoholisme, stofmisbrug eller andre afhængigheder som f.eks. medicinafhængighed.

Tilbud: Gruppeterapi for hhv. børn, teenagere og unge voksne.

70 20 40 80

desmaaskuldre@tjele.com

Hjemmeside

Studenterrådgivningen

Målgruppe: Studerende med studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme.

Tilbud: Gruppeforløb på 4-10 sessioner.

70 26 75 00

Hjemmeside

Mandecenteret

Målgruppe: Mænd i skilsmisse eller parbrud.

Tilbud: Parrådgivning og familiesamtaler.

70 25 90 18

aarhus@mandecentret.dk

Hjemmeside

BRUS

Målgruppe: Børn og unge op til 24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Tilbud: Gruppesamtaler ca. 2 timer hver anden uge og familiesamtaler.

41 87 25 29

Hjemmeside

Center For Alkoholbehandling

Målgruppe: Personer der oplever afhængighed af alkohol samt personer som ønsker at reducere deres alkoholforbrug uden at have udviklet afhængighed.

Tilbud: Gruppebehandling.

87 13 21 00

Hjemmeside

Christinecenteret (CSM Midt-Nord)

Målgruppe: Personer fra 18 år og opefter, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Tilbud: Gruppesamtaler for hhv. kvinder og mænd.

51 19 99 50

Hjemmeside

Kandidatklinikken

Målgruppe: Beskæftiger sig bl.a. med depression, angst, relationelle konflikter, sorg, selvmordstanker, vrede/temperament og lavt selvværd.

Tilbud: Gruppeterapi ved psykologistuderende på kandidatuddannelsen.

Hjemmeside

Dialog mod vold

Målgruppe: Personer, der udøver vold og deres partnere og børn.

Tilbud: Gruppeterapi, fællessamtaler med partner og familiesamtaler samt gruppeterapeutiske forløb til børn.

35 30 17 17

Hjemmeside

Exit-cirklen

Målgruppe: Piger og kvinder der har været udsat for psykisk vold og social kontrol.

Tilbud: Samtalegrupper en gang om ugen i 10 uger.

51 70 03 93

sherin@exitcirklen.dk

Hjemmeside

Reden

Målgruppe: Kvinder som på forskellige måder er i en svær livssituation, primært kvinder med tilknytning til misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

Tilbud: Samtalegruppe for kvinder der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.

40 92 55 65

mr@redenaalborg.dk

Hjemmeside

Café Husrum

Målgruppe: Unge i alderen 16-30 år, der oplever eksempelvis ensomhed, lavt selvværd, psykisk sårbarhed, mobning, familieproblemer, sorg og/eller selvmordstanker.

Tilbud: Samtalegrupper en gang pr. uge i 12 uger. Efter de 12 uger mødes gruppen som en netværksgruppe.

40 54 22 78

kontakt@cafehusrum.dk

Hjemmeside

Børn, Unge og Sorg

Målgruppe: Børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Tilbud: Gruppeterapi for unge med kompliceret sorg.

70 26 67 66

Hjemmeside

Joan-Søstrene

Målgruppe: Kvinder som har været udsat for vold, voldtægt, incest, seksuel chikane eller trusler om vold.

Tilbud: Gruppeforløb.

40 30 42 12

Hjemmeside

Individuelle terapiforløb, gratis

Klinik for selvmordsforebyggelse

Målgruppe: Personer, der har forsøgt selvmord eller har alvorlige tanker om selvmord, men ellers ikke har behov for psykiatrisk behandling. Det kan f.eks. være personer med en let depression.

Tilbud: Korte samtaleforløb.

78 47 21 50

risskov.cfsf@rm.dk

Hjemmeside

De små skuldre

Målgruppe: Børn og unge fra 8 til 24 år fra familier med alkoholisme, stofmisbrug eller andre afhængigheder som f.eks. medicinafhængighed.

Tilbud: I særlige tilfælde tilbydes individuelle samtaler/terapi med en behandler eller familieterapeut.

70 20 40 80

desmaaskuldre@tjele.com

Hjemmeside

Det Grønlandske Hus

Målgruppe: Grønlændere, som er udfordrede i deres tilknytning til det offentlige grundet psykosociale problematikker, som de har med sig fra Grønland, og/eller de har oplevet i forbindelse med deres tilflytning til Danmark.

Tilbud: Har en psykolog ansat til at styrke nytilkomne grønlændere i deres etablering i Danmark.

21 39 02 79

kp@glhus.dk

Hjemmeside

Det Blaa Sted

Målgruppe: Mennesker med psykiske, sociale eller sundhedsmæssige problemer.

Tilbud: Har en frivillig psykolog tilknyttet.

86 18 27 77

det.blaa.sted@blaakors.dk

Hjemmeside

SIND

Målgruppe: Pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Tilbud: Rådgivning.

70 23 27 50

info@sind.dk

Hjemmeside

Center For Ludomani

Målgruppe: Personer der har problemer med spil.

Tilbud: Terapiforløb med 12 samtaler af en times varighed.

70 11 18 10

Hjemmeside

Center For Voldtægtsofre

Målgruppe: Personer fra 12 år og opefter, der er været udsat for seksuelle overgreb eller forsøg på samme. Overgrebet behøver ikke at være meldt til politiet.

Tilbud: Psykologsamtaler både akut og måneder eller år efter, overgrebet har fundet sted.

78 46 35 43 (akut)

Hjemmeside

Reden

Målgruppe: Kvinder som på forskellige måder er i en svær livssituation, primært kvinder med tilknytning til misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

Tilbud: Rådgivning for kvinder der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.

40 92 55 65

mr@redenaalborg.dk

Hjemmeside

Gratis psykologhjælp Aarhus Kommune

Målgruppe: Unge mellem 15 og 24 år, som har psykiske problemer, der påvirker dem i hverdagen. Skal være bosat i Aarhus Kommune og skal ikke have mulighed for at få psykologhjælp f.eks. henvist af egen læge.

Tilbud: Fem samtaler hos en psykolog.

51 57 62 60

sociallaegeinstitutionen@aarhus.dk

Hjemmeside

Gå-terapi

Målgruppe: Voksne over 18 år.

Tilbud: Terapi under en udendørs gåtur. En session varer 50 minutter, og der er mulighed for forløb på op til 10 sessioner. Terapeuterne er kandidatstuderende på psykologistudiet.

Hjemmeside

Studenterpræsterne

Målgruppe: Studerende (uanset religiøs eller kulturel baggrund).

Tilbud: Samtaleforløb.

studenterpraest@au.dk

Hjemmeside

TUBA

Målgruppe: Unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Tilbud: Terapeutisk forløb.

Hjemmeside

Studenterrådgivningen

Målgruppe: Studerende med studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme.

Tilbud: Korte samtaleforløb (2-5 sessioner).

70 26 75 00

Hjemmeside

Joan-Søstrene

Målgruppe: Kvinder som har været udsat for vold, voldtægt, incest, seksuel chikane eller trusler om vold.

Tilbud: Samtaler og psykologisk støtte under eventuel retssag.

40 30 42 12

Hjemmeside

Center For Alkoholbehandling            

Målgruppe: Personer der oplever afhængighed af alkohol samt personer som ønsker at reducere deres alkoholforbrug uden at have udviklet afhængighed.

Tilbud: Individuel behandling.

87 13 21 00

Hjemmeside

Etnisk Ung

Målgruppe: Unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Tilbud: Ti konsultationer hos en psykolog der har erfaring med unge med etnisk minoritetsbaggrund.

70 27 76 66

Hjemmeside

Gallo Kriserådgivning

Målgruppe: Beskæftiger sig med en lang række forskellige problematikker.

Tilbud: Terapiforløb af ubegrænset varighed oftest hos to psykologistuderende.

86 18 86 98

gallo@kriseraadgivning.dk

Hjemmeside

Mandecenteret

Målgruppe: Mænd i skilsmisse eller parbrud.

Tilbud: Rådgivning og coaching.

70 25 90 18

aarhus@mandecentret.dk

Hjemmeside

Christinecenteret (CSM Midt-Nord)

Målgruppe: Personer fra 18 år og opefter, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Tilbud: Terapi for senfølger af seksuelle overgreb.

51 19 99 50

Hjemmeside

Dialog mod vold

Målgruppe: Personer, der udøver vold og deres partnere og børn.

Tilbud: Terapeutiske samtaler til udøvere af vold og deres børn. Rådgivende/vejledende samtaler til partnere.

35 30 17 17

Hjemmeside

Individuelle terapiforløb, lav pris

Samtalehuset

Målgruppe: Unge mellem 15 og 23 år med f.eks. angst, negative tanker, tristhed, vrede, relationelle problemer, familieproblemer, stress, ensomhed, spiseforstyrrelse eller misbrug.

Tilbud: Samtaleforløb på max. 10 samtaler hver 14. dag.

Pris: Samtaleforløb koster 400 kr.

maagen10@hotmail.com

Hjemmeside

Kvisten

Målgruppe: Personer der har været udsat for seksuelle overgreb som barn og/eller voksen og deres pårørende.

Tilbud: Terapiforløb.

Pris: Medlemskab på 600 kr. pr. år.

88 44 81 42

midtjylland@kvistene.dk

Hjemmeside

Familiepsykologerne

Målgruppe: Beskæftiger sig med bl.a. depression, angst, stress, spiseproblemer, misbrug, sorg, kriser og lavt selvværd.

Tilbud: Terapiforløb ved psykologstuderende.

Pris: 300 kr. pr. session (60 minutter)

86 21 77 17

mail@familiepsykologerne.info

Hjemmeside

Kandidatklinikken

Målgruppe: Beskæftiger sig bl.a. med depression, angst, relationelle konflikter, sorg, selvmordstanker, vrede/temperament og lavt selvværd.

Tilbud: Terapiforløb ved psykologistuderende på kandidatuddannelsen.

Pris: 300 kr. pr. session (50 minutter).

Hjemmeside

BAST – Studenterterapeuterne

Målgruppe: Personer over 18 år, der har været udsat for belastende oplevelser i barndommen dvs. inden de fyldte 16.

Tilbud: Terapiforløb af ubegrænset varighed.

Pris: 50 kr. pr. session af en times varighed.

kontakt@bastterapi.dk

Hjemmeside

Kognitiv Terapi Center Århus

Målgruppe: Unge samt voksne klienter med lettere problematikker.

Tilbud: Terapi ved psykologpraktikant.

Pris: 300 kr. pr. session.

center@kognitiv.dk

Hjemmeside

Uni-Terapeuterne

Målgruppe: Unge og voksne mennesker fra 16 år, der af forskellige årsager føler sig bragt ud af balance. Det kan f.eks. dreje sig om stress, angst, par- og familiekonflikter eller manglende livsglæde.

Tilbud: Terapiforløb ved psykologistuderende på kandidatuddannelsen.

Pris: 250 kr. for 50 minutter og 300 kr. for 80 minutter.

info@uniterapeuterne.dk

Hjemmeside

Kognitivgruppen

Målgruppe: Beskæftiger sig med bl.a. angst, stress, fobier, depression, sorg, kriser, smerte, selvværd og selvtillid, traumer, spiseforstyrrelse, misbrug.

Tilbud: Terapiforløb ved psykologistuderende på kandidatuddannelsen.

Pris: De første to samtaler er gratis. Herefter 300 kr. pr. session (50 minutter).

87 30 39 39

kontakt@kognitivgruppen.dk

Hjemmeside

Udsat i Danmark giver overblik

Hus Forbi har i samarbejde med Fundamentet lavet en app, der giver et overblik over, hvilke sociale tilbud du kan finde i dit nærområde. Den er gratis, så prøv den meget gerne.

Støt os

Vi har flere forskellige måder, du kan hjælpe os på.

Åbningstider

Mandag: 09.30-15.00

Tirsdag: 09.30-15.00

Onsdag: 09.30-20.00

Torsdag: 09.30-15.00

Fredag: 09.30-15.00

Kontakt

Søren Frichs Vej 42P

8230, Åbyhøj

info@fundamentet.org

42 31 09 82