Gruppeterapeutiske tilbud i Aarhus

>>Tilbage til oversigt<<

Anonyme borgere med smerter

Målgruppe: Personer med smerter.

Tilbud: Ugentlige gruppemøder

abmsdanmark@gmail.com

Hjemmeside

TUBA

Målgruppe: Unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Tilbud: Gruppeterapi.

Hjemmeside

Studenterpræsterne

Målgruppe: Studerende (uanset religiøs eller kulturel baggrund).

Tilbud: Gruppesamtaler.

studenterpraest@au.dk

Hjemmeside

Bedre Psykiatri

Målgruppe: Pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Tilbud: Mindfulness, forløb for forældre til voksne, forløb for forældre til børn og unge, forløb for unge voksne mellem ca. 20-35 år, forløb for seniorer 60+ og mandecafe.

30 25 02 58

roesen@terapiogcoaching.dk

Hjemmeside

Kvisten

Målgruppe: Personer der har været udsat for seksuelle overgreb som barn og/eller voksen og deres pårørende.

Tilbud: Parterapi og gruppeterapi. Vær opmærksom på, at medlemskab til 600 kr. om året er en forudsætning for at modtage terapi.

88 44 81 42

midtjylland@kvistene.dk

Hjemmeside

De små skuldre

Målgruppe: Børn og unge fra 8 til 24 år fra familier med alkoholisme, stofmisbrug eller andre afhængigheder som f.eks. medicinafhængighed.

Tilbud: Gruppeterapi for hhv. børn, teenagere og unge voksne.

70 20 40 80

desmaaskuldre@tjele.com

Hjemmeside

Studenterrådgivningen

Målgruppe: Studerende med studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme.

Tilbud: Gruppeforløb på 4-10 sessioner.

70 26 75 00

Hjemmeside

Mandecenteret

Målgruppe: Mænd i skilsmisse eller parbrud.

Tilbud: Parrådgivning og familiesamtaler.

70 25 90 18

aarhus@mandecentret.dk

Hjemmeside

BRUS

Målgruppe: Børn og unge op til 24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Tilbud: Gruppesamtaler ca. 2 timer hver anden uge og familiesamtaler.

41 87 25 29

Hjemmeside

Center For Alkoholbehandling

Målgruppe: Personer der oplever afhængighed af alkohol samt personer som ønsker at reducere deres alkoholforbrug uden at have udviklet afhængighed.

Tilbud: Gruppebehandling.

87 13 21 00

Hjemmeside

Christinecenteret (CSM Midt-Nord)

Målgruppe: Personer fra 18 år og opefter, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Tilbud: Gruppesamtaler for hhv. kvinder og mænd.

51 19 99 50

Hjemmeside

Kandidatklinikken

Målgruppe: Beskæftiger sig bl.a. med depression, angst, relationelle konflikter, sorg, selvmordstanker, vrede/temperament og lavt selvværd.

Tilbud: Gruppeterapi ved psykologistuderende på kandidatuddannelsen.

Hjemmeside

Dialog mod vold

Målgruppe: Personer, der udøver vold og deres partnere og børn.

Tilbud: Gruppeterapi, fællessamtaler med partner og familiesamtaler samt gruppeterapeutiske forløb til børn.

35 30 17 17

Hjemmeside

Exit-cirklen

Målgruppe: Piger og kvinder der har været udsat for psykisk vold og social kontrol.

Tilbud: Samtalegrupper en gang om ugen i 10 uger.

51 70 03 93

sherin@exitcirklen.dk

Hjemmeside

Reden

Målgruppe: Kvinder som på forskellige måder er i en svær livssituation, primært kvinder med tilknytning til misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

Tilbud: Samtalegruppe for kvinder der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.

40 92 55 65

mr@redenaalborg.dk

Hjemmeside

HUSRUM

Målgruppe: Unge i alderen 16-30 år, der oplever eksempelvis ensomhed, lavt selvværd, psykisk sårbarhed, mobning, familieproblemer, sorg og/eller selvmordstanker.

Tilbud: Samtalegrupper en gang pr. uge i 12 uger. Efter de 12 uger mødes gruppen som en netværksgruppe.

40 54 22 78

kontakt@husrum.dk

Hjemmeside

Børn, Unge og Sorg

Målgruppe: Børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Tilbud: Gruppeterapi for unge med kompliceret sorg.

70 26 67 66

Hjemmeside

Joan-Søstrene

Målgruppe: Kvinder som har været udsat for vold, voldtægt, incest, seksuel chikane eller trusler om vold.

Tilbud: Gruppeforløb.

40 30 42 12

Hjemmeside