Gør en forskel

Bliv frivillig studiementor for sårbare unge
HVAD ER FUNDAMENTET?

Fundamentet er mange ting

Vi er dels et hus, et forandringsrum, hvor især unge i sårbare positioner, finder hen for at ændre livsbane. Vi er også hjem for en unik HF-uddannelse som kan rumme og støtte unge med forskellige diagnoser. Vi er ligeledes en base for frivillige fagfolk fra hele Aarhus – både forskellige former for samtaleterapeuter, kropslige terapeuter, studiementorer og relationsfrivillige som laver mad og aktiviteter.

Men vi er også en række værdier og målsætninger: Sat i verden for at prøve nye veje og nye baner, som kan skabe sociale forandringer i samfundet. Med håb om at vores indsatser ses, udforskes, afprøves og implementeres – både lokalt og nationalt.

Fundamentet arbejder ud fra sætningen “Vi Tror På Dig”, er ikke kommunale og alle indsatser er gratis. Vi har modtaget en lang række priser, herunder fra kongehuset, og tror på at den indsats vi leverer har en effekt. Derfor får vi hvert år udarbejder en SROI (Social Return On Investment) af Lind Invest som ser på effekten af vores arbejde i det forgange år.

MED STØTTE FRA BLANDT ANDET:
Huset:

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N / Reg: 8401 Konto: 0001275405 / MobilePay: 80750