Gør en forskel. Bliv frivillig studiementor på HF Fundamentet

  • Du bliver en del af en helhedsorienteret indsats, der rykker sårbare unge mennesker mod positiv forandring.
  • Unge mennesker, som er taknemmelige for din frivillige indsats, samt motiverede til at skabe forandring og rykke sig i deres liv.
  • Det tager typisk kun 1 time af din tid om ugen.
  • Som frivillig studiementor bliver du en støttende karakter i den studerendes skolegang. Du hjælper den studerende ved at bakke op omkring studievaner og skolegang.
  • Det betyder utrolig meget for den unge, at der er en frivillig, som rækker ud. Det er en ekstra hånd i ryggen, som er med til at få den unge til at tro på egne evner.

Hvad er HF Fundamentet?

HF Fundamentet er en uddannelse særlig tilrettelagt til unge med angst, depression, ADHD og andre svære problematikker til at gennemføre en HF.

Uddannelsen er lavet i samarbejde med Aarhus VUC & HF og Foreningen Fundamentet. De studerende kan benytte sig af Fundamentets mange gratis tilbud, såsom terapi, kropslige behandlinger, studiehjælp, diverse fællesaktiviteter og få praktisk hjælp.

HF-mentor handler om at lytte godt og åbent på, hvad den unge har brug for i studiet. Det er givende, spændende og meningsfyldt. Det handler også om at lære dem, at det er trygt at tage imod støtte.

Vi matcher dig og den studerende

HF Fundamentet lægger vægt på at matche dig og studerende på baggrund af dine styrker og den studerendes behov. Det giver tryghed for alle.

Hvis du har undervisningserfaring eller interesser indenfor specifikke fag, matcher vi altså med udgangspunkt i dét. Og hvis dine styrker i stedet ligger i at være tålmodig, nysgerrig og undersøgende, så tager vi udgangspunkt i det.

Behovene varierer, og der er derfor ikke et specifikt krav om erfaring indenfor området, da vi har oplevet, at et vellykket match kan bygge på meget mere.

Du er i trygge hænder

Det er vigtigt, at du som ny studiementor føler dig helt tryg i rollen. Vi sørger derfor for, at du får en grundig introduktion til Fundamentet og til rollen som studiementor.

Du vil opleve en professionel støtte gennem bl.a. oplæg om studiestrategier og forskellige værktøjer, der kan anvendes i dit forløb med den unge.

Samtidig står Fundamentets ansatte til rådighed, og der bliver afholdt supervision hver 6. uge, så der er rigelig mulighed for løbende sparring.

Desuden vil der være en ansat fra HF Fundamentet til at introducere dig og den unge for hinanden. Den ansatte vil ligeledes hjælpe med god forventningsafstemning, så du bliver sat ordentligt ind i, hvad den studerende specifikt har brug for hjælp til.

Vi tilpasser os din hverdag

Rent praktisk er rollen meget fleksibel. Vi stiller selvfølgelig lokaler til rådighed på Fundamentet, men der er også mulighed for at mødes med den studerende i VUC’s lokaler. Typisk mødes studiementor og studerende 1 time om ugen, men hvilken dag og om det er formiddag, middag eller eftermiddag er op til dig.

På den måde er vi sikre på, at det frivillige arbejde er fleksibelt nok til at passe ind i præcis den hverdag, du har.

Da jeg startede på HF Fundamentet havde jeg svær PTSD. Men i dag har jeg næsten ingen gener fra det længere. Her kan man sige, at jeg har bare en øv-dag, men det gør en verden til forskel, at der er plads og tid til at sige 'hjælp'.

Du udvikler dig fagligt

Du vil gennem semestret få praktisk erfaring med studiestøtte og vejledning af studerende, samt erfaring med at arbejde med psykisk sårbare unge mennesker med sociale vanskeligheder.

Supervision er indlagt for, at du bl.a. kan opnå faglig udvikling og nye perspektiver indenfor eksempelvis didaktik.

Vi støtter dig hele vejen

Som frivillig hos Fundamentet bliver du en del af både et fagligt og socialt netværk med ansatte og andre frivillige i huset. Du bliver løbende inviteret til fællesspisning, på udflugter og til spændende oplæg om eksempelvis naturens effekt på mental sundhed, omsorgstræthed og forråelse, søvn, seksualitet og sårbarhed – og andre emner I som frivillige er med til at udvælge.

Men mest af alt bliver du en del af en større fælles indsats, med et fælles formål om at være noget for og gøre en forskel for unge mennesker, der har brug for hjælp til at opnå forbedring og forandring i eget liv.

Meld dig allerede i dag og gør en forskel

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N / Reg: 8401 Konto: 0001275405 / MobilePay: 80750