Unikt samarbejde skal give sårbare unge et stabilt hjem og et godt ungdomsliv. 
Med 14 boliger tilegnet unge som er hjemløse, eller i risiko for at blive det, vil Fundamentet i samarbejde med Al2Bolig og Lind Foundation søge at nedbringe hjemløsheden i Aarhus – og sikre langsigtede forandringer for de unge som flytter ind. 

Et nyt samarbejde mellem den almene boligorganisation AL2bolig, den sociale organisation Fundamentet og Lind Foundation tager del i nedbringelsen af hjemløshed. Projektet Fundabolig skal hjælpe sårbare unge på rette vej i voksenlivet med et stabilt hjem og hjælp til eventuel uddannelse, job og trivsel. Samt budgetlægning, daglig støtte, aktiviteter, fællesskab, spisning, m.m. 

AL2bolig har i en nybygget afdeling i Åbyhøj i Aarhus tilegnet 14 ét-værelsesboliger til unge i hjemløshed eller risiko for det, hvor AL2bolig har allieret sig med Fundamentet til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge. Fundamentet har henvisningsretten til boligerne. 

HVEM ER BOLIGERNE TIL?
Boligerne er tilegnet sårbare unge, som er hjemløse eller i risiko for at blive det. Baseret på Housing First-tilgangen kombineres bolig og støtte, hvor to relationspersoner ansættes via Fundamentet omkring boligerne og de unge som støtte ind i at mestre egen bolig og på vejen til uddannelse/job, gode relationer og trivsel. Dermed indgår de unge i Fundamentets tilbud og fællesskaber med faglig kvalificeret støtte til de personlige udfordringer.

Det er vigtigt at se hjemløsheden blandt unge ind i et større perspektiv. Boligen i sig selv er vigtig, men relationerne til mennesker, som kan støtte og hjælpe en er mindst lige så vigtig. Derfor er det vigtigt for os, at de unge i Fundaboligerne oplever fokuseret støtte og omsorg, som kan hjælpe dem til et stabilt, trygt og godt ungdomsliv. Det kan være venskaber, uddannelse, arbejde eller selvomsorg – det hele betyder noget på den lange bane.

VISITATION & PRAKTIK

Man skal ikke henvises af kommunen, da projektet ikke er kommunalt eller betalt. 
Alle der ønsker at bo i en Fundabolig skal kontakte Vickie eller Rasmus som arbejder i projektet. I første omgang kan vi vende de konkrete detaljer telefonisk, og så inviterer vi eventuelt gerne ned forbi til en kop og en snak. Det er et krav til ansøgere at de har lyst til, og i et omfang kan, indgå i Fundamentets sociale aktiviteter og fællesskaber indenfor en ramme der passer til den person som gerne vil bo i en af boligerne. 

Man får en normal lejekontrakt med Al2Bolig, og vi hjælper gerne med ansøgningen om indskudslån om nødvendigt. Herudover får man en kontaktperson hos os som støtter og hjælper en igennem forløbet og med til at lave planer, få boligen i stand og se fremad mod drømme og ønsker.  
Boligerne varierer fra 11 – 25 kvm, og vi sørger for at hårde hvidevarer er installeret og funktionelle. Her i bunden af siden kan du se kontaktoplysningerne på Vickie og Rasmus som visiterer. 


FINANSIERINGEN

Projektet er medfinansieret af Lind Foundation, som i projektperiodens fem år i samarbejde med Fundamentet vil samle data ind på de unge og følge projektets udvikling. Projektets sociale og samfundsøkonomiske effekter evalueres efter tre og fem år med sigte på at inspirere og udbrede projektets virkninger. Projektets partnere har været og er i løbende dialog med Aarhus Kommune om Fundabolig, deling af erfaringer og fælles ambitioner på hjemløseområdet.


Skærmbillede 2022-09-28 kl. 11.00.15

Rasmus

FundaBolig

rasmus@fundamentet.org 
30142839

IMG_8227

Vickie

FundaBolig Socialrådgiver

vickie@fundamentet.org
61108092 

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N / Reg: 8401 Konto: 0001275405 / MobilePay: 80750