Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Fundamentet som afholdes:

Tirsdag d. 30. april 2024 kl. 16.00-17.30, Fundamentet, Vester Ringgade 61, 8200 Aarhus N

 • Dagsorden:
  • Valg af dirigent og referent
  • Ledelsens årsberetning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste år
  • Fastsættelse af kontingent
  • Gennemgang af budget for indeværende år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens daglige ledelse i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, men det er kun medlemmer, der har stemmeret.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Fundamentet