ERHVERVSLIV OG PRIVATE SIKRER FUNDAMENTET

... OG EN AFTALE MED ET ÅRLIGT BELØB I MIN. 3 ÅR GIVER JER EKSTRA GODE FRADRAGSVILKÅR

Fundamentet er en uafhængig organisation.  
Vi tror på at mennesker skal komme før systemlogik, omfattende bureakrati og standardskabeloner. Vores ønske er at de mennesker som søger hjælp får den hjælp de har brug for, fremfor den hjælp som en “kasse” kræver. Vi vil gerne bevare vores evne til at handle frit, derfor er det enormt vigtigt vi ikke bliver en såkaldt 2. aktør – forstået på den måde at de mennesker som kommer hos Fundamentet, ikke må være vores indtægt. Betaling pr. borger er simpelthen noget vi ikke ønsker, da mødet med den ung pludselig handler om kroner og ører, cpr-numre, registreringer og fravær.

Vi inddrager erhvervslivets mange gode muligheder for meningsfulde praktikker. Vi inddrager frivillige fagprofessionelle som kan støtte den unge. Herudover bruger vi træning, lektiehjælp, gruppeforløb, aktiviteter, kost og ærlige snakke som vores primære “metode”. Vi har nemlig helt bevidst ikke en fast metode – vi vil hellere møde mennesket overfor os. 

Vores budget er sparsomt, men til gengæld bruger vi pengene der hvor behovet er, og ikke på tung administration. 

Henrik Lind om hvorfor han støtter fundamentet?

HVAD KOSTER FUNDAMENTET?

Hos Fundamentet hjælper vi årligt 150 – 200 sårbare og udsatte mennesker tilbage til job, uddannelse og psykisk trivsel.
Vi har Danmarks første HF uddannelse for unge med diagnoser, vi har en række behandlingsrum og vi får rigtigt mange tilbage på rette vej. Og vi er gode til det.

I 2018 modtog vi Kronprinsparrets Stjernedryspris for vores arbejde. Derudover viser målinger, at én investeret krone i vores arbejde betaler sig tilbage mange gange. Hvert år lander Lind Invest en SROI-rapport på vores indsatser – og vi er meget stolte af resultaterne. Disse SROI rapporter er frit tilgængelig på Lind Invests hjemmeside – google f.eks. “Lind Invest Fundamentet SROI”. 

Vores uafhængighed er afgørende for vores succes. Men for at fortsætte successen, er vi afhængige af faste, årlige bidrag. 

Gør en ekstra forskel for andre

Det koster os estimeret 17.250 kroner årligt at hjælpe én borger tilbage til livet.

Du kan støtte Fundamentet ved at kontakte leder af Fundamentet på: – mail: nanna@fundamentet.org eller mobil: 61 40 47 22

Jørgen Danielsen om hvorfor han støtter fundamentet?

FRADRAG FOR DONATIONERNE?

Fundamentet er godkendt efter ligningslovens §12, stk. 3. Det betyder, at virksomheder kan indgå en støtteaftale med Fundamentet, der giver virksomheden skattefradrag svarende til støttens størrelse.

Skattefradraget kan dog maksimalt være 15% af virksomhedens skattepligtige indkomst. Skal virksomheden f.eks. betale skat af 1.000.000 kroner, kan virksomheden altså opnå et skattefradrag på op til 150.000 kroner.

For at dette er muligt, skal virksomheden binde sig til at betale et fast årligt støttebeløb til Fundamentet i en 10-årig periode. Det gøres via en kontrakt.

 

Niels Peter Holm om hvorfor han støtter fundamentet?

MED STØTTE FRA:

KONTAKTPERSONER

IMG_0300

Nanna Asmussen

Daglig leder

nanna@fundamentet.org 
61404772

Reg: 8401 Konto: 0001275405

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N / Reg: 8401 Konto: 0001275405 / MobilePay: 80750