GRUPPEFORLØB

Aarhusafdelingen af Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Gruppeforløb.
Målgruppe: Pårørende til eller berørte af spiseforstyrrelser eller selvskade. 

Tilbud: Samtalegrupper samt pårørendeseminar. Derudover mulighed for rådgivning via chat, SMS og telefon.

Kontakt: 3536 4913 og raadgivning@lmsos.dk
Hjemmeside: 


Kvisten

Målgruppe: Personer der har været udsat for seksuelle overgreb som barn og/eller voksen og deres pårørende.
Tilbud: Parterapi og gruppeterapi. Vær opmærksom på, at medlemskab til 600 kr. om året er en forudsætning for at modtage terapi.
88 44 81 42 / midtjylland@kvistene.dk


Hjemmeside

De små skuldre

Målgruppe: Børn og unge fra 8 til 24 år fra familier med alkoholisme, stofmisbrug eller andre afhængigheder som f.eks. medicinafhængighed.
Tilbud: Gruppeterapi for hhv. børn, teenagere og unge voksne.
70 20 40 80 / desmaaskuldre@tjele.com

Hjemmeside


Anonyme borgere med smerter

Målgruppe: Personer med smerter.
Tilbud: Ugentlige gruppemøder
abmsdanmark@gmail.com

Hjemmeside


TUBA

Målgruppe: Unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
Tilbud: Gruppeterapi.

Hjemmeside


Studenterpræsterne

Målgruppe: Studerende (uanset religiøs eller kulturel baggrund).
Tilbud: Gruppesamtaler.
studenterpraest@au.dk

Hjemmeside


Bedre Psykiatri

Målgruppe: Pårørende til mennesker med psykisk sygdom.
Tilbud: Mindfulness, forløb for forældre til voksne, forløb for forældre til børn og unge, forløb for unge voksne mellem ca. 20-35 år, forløb for seniorer 60+ og mandecafe.
30 25 02 58 / roesen@terapiogcoaching.dk


Hjemmeside

Studenterrådgivningen

Målgruppe: Studerende med studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme.
Tilbud: Gruppeforløb på 4-10 sessioner.
70 26 75 00

Hjemmeside


Mandecenteret

Målgruppe: Mænd i skilsmisse eller parbrud.
Tilbud: Parrådgivning og familiesamtaler.
70 25 90 18 / aarhus@mandecentret.dk

Hjemmeside


BRUS

Målgruppe: Børn og unge op til 24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.
Tilbud: Gruppesamtaler ca. 2 timer hver anden uge og familiesamtaler.

41 87 25 29

Hjemmeside


Center For Alkoholbehandling

Målgruppe: Personer der oplever afhængighed af alkohol samt personer som ønsker at reducere deres alkoholforbrug uden at have udviklet afhængighed.
Tilbud: Gruppebehandling.
87 13 21 00

Hjemmeside


Christinecenteret (CSM Midt-Nord)

Målgruppe: Personer fra 18 år og opefter, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.
Tilbud: Gruppesamtaler for hhv. kvinder og mænd.
51 19 99 50

Hjemmeside


Kandidatklinikken

Målgruppe: Beskæftiger sig bl.a. med depression, angst, relationelle konflikter, sorg, selvmordstanker, vrede/temperament og lavt selvværd.
Tilbud: Gruppeterapi ved psykologistuderende på kandidatuddannelsen.

Hjemmeside


Dialog mod vold

Målgruppe: Personer, der udøver vold og deres partnere og børn.
Tilbud: Gruppeterapi, fællessamtaler med partner og familiesamtaler samt gruppeterapeutiske forløb til børn.
35 30 17 17

Hjemmeside


Exit-cirklen

Målgruppe: Piger og kvinder der har været udsat for psykisk vold og social kontrol.
Tilbud: Samtalegrupper en gang om ugen i 10 uger.
51 70 03 93 / sherin@exitcirklen.dk

Hjemmeside

Reden

Målgruppe: Kvinder som på forskellige måder er i en svær livssituation, primært kvinder med tilknytning til misbrugs- og prostitutionsmiljøet.
Tilbud: Samtalegruppe for kvinder der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.
40 92 55 65 / mr@redenaalborg.dk

Hjemmeside


HUSRUM

Målgruppe: Unge i alderen 16-30 år, der oplever eksempelvis ensomhed, lavt selvværd, psykisk sårbarhed, mobning, familieproblemer, sorg og/eller selvmordstanker.

Tilbud: Samtalegrupper en gang pr. uge i 12 uger. Efter de 12 uger mødes gruppen som en netværksgruppe.
40 54 22 78 / kontakt@husrum.dk

Hjemmeside


Børn, Unge og Sorg

Målgruppe: Børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.
Tilbud: Gruppeterapi for unge med kompliceret sorg.
70 26 67 66

Hjemmeside


Joan-Søstrene

Målgruppe: Kvinder som har været udsat for vold, voldtægt, incest, seksuel chikane eller trusler om vold.
Tilbud: Gruppeforløb.
40 30 42 12

HjemmesideForeningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Søren Frichs Vej 42P. 8230 Åbyhøj  /   Info@fundamentet.org