INDIVIDUELLE FORLØB, GRATIS

Klinik for selvmordsforebyggelse

Målgruppe: Personer, der har forsøgt selvmord eller har alvorlige tanker om selvmord, men ellers ikke har behov for psykiatrisk behandling. Det kan f.eks. være personer med en let depression.

Tilbud: Korte samtaleforløb.

78 47 21 50
risskov.cfsf@rm.dk
Hjemmeside


Aarhusafdelingen af Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Individuelle forløb.
Målgruppe: Pårørende til eller berørte af spiseforstyrrelser eller selvskade. 

Tilbud: Rådgivningssamtaler samt samtaleforløb. Derudover mulighed for rådgivning via chat, SMS og telefon.

Kontakt: 3536 4913 og raadgivning@lmsos.dk


De små skuldre

Målgruppe: Børn og unge fra 8 til 24 år fra familier med alkoholisme, stofmisbrug eller andre afhængigheder som f.eks. medicinafhængighed.

Tilbud: I særlige tilfælde tilbydes individuelle samtaler/terapi med en behandler eller familieterapeut.

70 20 40 80
desmaaskuldre@tjele.com
Hjemmeside

Det Grønlandske Hus

Målgruppe: Grønlændere, som er udfordrede i deres tilknytning til det offentlige grundet psykosociale problematikker, som de har med sig fra Grønland, og/eller de har oplevet i forbindelse med deres tilflytning til Danmark.

Tilbud: Har en psykolog ansat til at styrke nytilkomne grønlændere i deres etablering i Danmark.

21 39 02 79
kp@glhus.dk
Hjemmeside


Det Blaa Sted

Målgruppe: Mennesker med psykiske, sociale eller sundhedsmæssige problemer.
Tilbud: Har en frivillig psykolog tilknyttet.

86 18 27 77
det.blaa.sted@blaakors.dk
Hjemmeside

SIND

Målgruppe: Pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Tilbud: Rådgivning.
70 23 27 50
info@sind.dk

Hjemmeside

Center For Ludomani

Målgruppe: Personer der har problemer med spil.

Tilbud: Terapiforløb med 12 samtaler af en times varighed.
70 11 18 10
Hjemmeside


Center For Voldtægtsofre

Målgruppe: Personer fra 12 år og opefter, der er været udsat for seksuelle overgreb eller forsøg på samme. Overgrebet behøver ikke at være meldt til politiet.

Tilbud: Psykologsamtaler både akut og måneder eller år efter, overgrebet har fundet sted.

78 46 35 43 (akut)
Hjemmeside

Reden

Målgruppe: Kvinder som på forskellige måder er i en svær livssituation, primært kvinder med tilknytning til misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

Tilbud: Rådgivning for kvinder der sælger eller har solgt seksuelle ydelser.

40 92 55 65
mr@redenaalborg.dk
Hjemmeside

Gratis psykologhjælp Aarhus Kommune

Målgruppe: Unge mellem 15 og 24 år, som har psykiske problemer, der påvirker dem i hverdagen. Skal være bosat i Aarhus Kommune og skal ikke have mulighed for at få psykologhjælp f.eks. henvist af egen læge.

Tilbud: Fem samtaler hos en psykolog.

51 57 62 60
sociallaegeinstitutionen@aarhus.dk
Hjemmeside


Gå-terapi

Målgruppe: Voksne over 18 år.

Tilbud: Terapi under en udendørs gåtur. En session varer 50 minutter, og der er mulighed for forløb på op til 10 sessioner. Terapeuterne er kandidatstuderende på psykologistudiet.

Hjemmeside


Studenterpræsterne

Målgruppe: Studerende (uanset religiøs eller kulturel baggrund).

Tilbud: Samtaleforløb.
studenterpraest@au.dk

Hjemmeside

TUBA

Målgruppe: Unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
Tilbud: Terapeutisk forløb.
Hjemmeside

Studenterrådgivningen

Målgruppe: Studerende med studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme.

Tilbud: Korte samtaleforløb (2-5 sessioner).
70 26 75 00
Hjemmeside

Joan-Søstrene

Målgruppe: Kvinder som har været udsat for vold, voldtægt, incest, seksuel chikane eller trusler om vold.

Tilbud: Samtaler og psykologisk støtte under eventuel retssag.

40 30 42 12
Hjemmeside


             Center For Alkoholbehandling       
     

Målgruppe: Personer der oplever afhængighed af alkohol samt personer som ønsker at reducere deres alkoholforbrug uden at have udviklet afhængighed.

Tilbud: Individuel behandling.
87 13 21 00

Hjemmeside


Etnisk Ung

Målgruppe: Unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Tilbud: Ti konsultationer hos en psykolog der har erfaring med unge med etnisk minoritetsbaggrund.

70 27 76 66
Hjemmeside

Gallo Kriserådgivning

Målgruppe: Beskæftiger sig med en lang række forskellige problematikker.

Tilbud: Terapiforløb af ubegrænset varighed oftest hos to psykologistuderende.

86 18 86 98
gallo@kriseraadgivning.dk
Hjemmeside


Mandecenteret

Målgruppe: Mænd i skilsmisse eller parbrud.

Tilbud: Rådgivning og coaching.

70 25 90 18
aarhus@mandecentret.dk
Hjemmeside


Christinecenteret (CSM Midt-Nord)

Målgruppe: Personer fra 18 år og opefter, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Tilbud: Terapi for senfølger af seksuelle overgreb.

51 19 99 50
Hjemmeside


Dialog mod vold

Målgruppe: Personer, der udøver vold og deres partnere og børn.

Tilbud: Terapeutiske samtaler til udøvere af vold og deres børn. Rådgivende/vejledende samtaler til partnere.

35 30 17 17

Hjemmeside

 

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Søren Frichs Vej 42P. 8230 Åbyhøj  /   Info@fundamentet.org