væresteder & forsorg

 Hamlet Aarhus
Et værested i Aarhus for ensomme unge mennesker mellem 18-35 år. Vi har åbent hver torsdag og fredag. Vi laver mad sammen, tager ud og laver aktiviteter sommetider og spiller spil. I Hamlet er det gratis at komme. Vores mål er at skabe et rum, hvor der er plads til alle unge, som savner et fællesskab.

 

Naapiffik – Det Grønlandske Værested

Et værested primært for udsatte grønlændere, hvor der gives mad og rådgivning.

Hjemmeside

Muhabet Århus

Et multikulturelt værested med særligt fokus på gruppen af psykisk syge og sårbare kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk.

Hjemmeside

Mødestedet Gudrunsvej

Et mødested for psykisk sårbare borgere over 18 år med anden etnisk baggrund.

Hjemmeside

Livsværkstederne i Gellerup – Café Vita

Et værested der fokuserer på fællesskab og social inklusion. Livsværkstederne tilbyder også gratis rådgivning indenfor økonomi og retshjælp.

Hjemmeside

Madam Grøn

Et stoffrit værested med café, hvor der er fokus på sociale aktiviteter og plads til kreative udfoldelser i forskellige aktivitetsrum.

Hjemmeside

Ungeindsatsen

Midlertidigt forsorgstilbud for unge mellem 18-30 år, der er hjemløse eller i fare for at blive det og har sociale problemer og evt. et misbrug.

Hjemmeside

Malmøgade

Midlertidigt ophold for unge mellem 18-24 år, der er hjemløse, og har sociale problemer som misbrug, kriminalitet og psykisk sårbarhed.

Hjemmeside

Bazen

Tilbud til borgere over 18 år.

Hjemmeside

Plexus

Værested for unge mellem 20-35 år, hvor man kan lære hinanden at kende i trygge, hjemlige rammer.

Hjemmeside

Headspace

headspace Aarhus hjælper og støtter vi børn og unge mellem 12 og 25 år, der savner nogen at tale med om stort og småt.

Hjemmeside

Ventilen

Værested for unge der kæmper med ensomhed, og gerne vil have hjælp til at komme ud af ensomheden.

Hjemmeside

HUSRUM

Et fællesskab for unge mellem 16-30 år, som føler sig ensomme og mangler anerkendelse og forståelse.

Hjemmeside

Følgeven

Tilbud til psykisk sårbare borgere, der har lyst til en følgeven til deres fritidsaktiviteter.

Hjemmeside

SindUngdom

Afslapning og hyggesnak i klubben for sårbare og ensomme unge.

Hjemmeside

Idræt på Banen

Idrætsaktiviteter for dig, der er fyldt 18 år og er psykisk sårbar eller har sociale problemer.

Hjemmeside

Værestedet Jægergårdsgade

Fællesskab for alle over 18 år med psykiske, sociale og misbrugsproblemer. Hus Forbi holder til her.

Hjemmeside

Kontakthuset

Støtte og vejledning for personer der er fyldt 18 år, er hårdt belastet af stofmisbrug og har været i længerevarende behandling. Der er fokus på brobygning og samarbejde med andre relevante instanser.

Hjemmeside

Reden

Et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder, som på forskellige måder er havnet i en svær livssituation. Reden har også natåben.

Hjemmeside

Café Smilet

Et værested for psykiatribrugere, ensomme og andre der har lyst og behov for et uforpligtende samvær med andre.

Hjemmeside

Mandecenteret

Målgruppe: Mænd i skilsmisse eller parbrud.

aarhus@mandecentret.dk

Hjemmeside

Kirkens Korshærs døgnvarmestue

Værested og fristed for samfundets marginaliserede og udsatte borgere. Man kan komme anonymt, frit og frivilligt uden at mødes med krav.

Hjemmeside

FORSOGSHJEM

Tre Ege forsorgsafdeling og natherberg

Midlertidigt tilbud til hjemløse over 18 år, der har brug for et sted at bo eller overnatte.

Hjemmeside

Østervang Forsorgshjem

Til borgere der er fyldt 18 år, der har behov for akut og midlertidigt ophold pga. hjemløshed og sociale problemer.

Hjemmeside

Nordbyen forsorgs- og samværstilbud

Ophold til hjemløse borgere over 18 år der har sociale problemer og et eventuelt misbrug og en psykisk sygdom.

Hjemmeside

PotentialeHotellet

Et midlertidigt botilbud for unge hjemløse mellem 18-30 år.

Hjemmeside

Det blå sted i Aarhus

Værested for misbrugere, ensomme, udstødte og mennesker, som har behov for at være et sted uden alkohol og andre rusmidler.

Hjemmeside

 
 

Foreningen Fundamentet  /  CVR: 35428682  /   Søren Frichs Vej 42P. 8230 Åbyhøj  /   Info@fundamentet.org